Boka utbildning
 

Bli Personlig Tränare

PT-UTBILDNING PÅ DISTANS

Nu kan du som är intresserad av träning och kost utbilda dig till personlig tränare och/eller kostrådgivare samtidigt som du arbetar eller går i skolan. Licensen är internationell och utfärdas efter godkänd utbildning.
Som elev på vår PT-utbildning på distans får du en högkvalitativ distansutbildning som ger dig de rätta verktygen för att bli konkurrenskraftig på marknaden. Vår PT-utbildning på distans består av delområdena personlig träning, grundläggande näringslära/kostrådgivning, livsstilscoaching och entreprenörskap.

Vår utbildning finns i två varianter: en där du endast utbildar dig till PT, där det även ingår en kurs i grundläggande näringslära. Här ingår alltså inte utbildning till kostrådgivare.

Vill du kombinera din PT-utbildning med djupare kunskaper inom kostrådgivning så erbjuder vi kursen PT & kostrådgivare. Här får du vid sidan om kunskaperna som gör dig till en kompetent och inspirerande PT också bredare kunskaper om kost, näringslära och dess betydelse för hälsa, välmående och prestation. Du får kunskaper som gör att du kan hjälpa och vägleda andra i kostfrågor. Du lär dig även att på ett systematiskt sätt förändra attityder och förhållningssätt till kost och träning.

UTBILDNING - STUDERA I STOCKHOLM, GÖTEBORG OCH I ÖVRIGA LANDET

På PT-Distans ställer vi höga krav på vår lärarkår främst när det kommer till deras erfarenhet och kunskapsnivå men även deras pedagogiska förmåga. Vi har som mål att leverera en fullvärdig, omfattande och prisvärd PT-utbildning och kostrådgivarutbildning som innefattar ALLA delar som är relevanta för yrket, på distans!

Din PT-utbildning på distans består dels av studier hemma på vardagar och dels av fysiska utbildningshelger centralt belägna på respektive utbildningsort. Majoriteten av dina examinationer sker hemifrån via vår webb-portal.

Som en kunnig PT & kostrådgivare ska du lyckas förmedla dina kunskaper och förverkliga den hos din kund med effektiva metoder och förändringsstrategier. Med personlig träning, kostrådgivning & livsstilscoaching som grund och entreprenörskap som ett tillägg ser vi till att du blir en framgångsrik PT & kostrådgivare.

För vidare information om våra utbildningar kan du se underkategorierna till "utbildning" i menyn.

PT utbildning Stockholm och Göteborg

PT-UTBILDNING – VARFÖR PERSONLIG TRÄNARE

Som utbildad PT och kostrådgivare kommer du med dina nya kunskaper att hjälpa många människor till ett hälsosammare och friskare liv. Även om de flesta vet att det är viktigt att ta hand om kroppen med fysisk aktivitet så är det ofta svårt att hinna med träningen i dagens hektiska liv. Motivationen är också ett problem – och det är inte minst på den punkten som många kan få hjälp av en PT. Med hjälp av vår PT-utbildning så får du både de verktyg som kan motivera dina klienter till effektiv träning och de verktygen som behövs för att skapa och driva framgång över tid.

PT-UTBILDNING – DET HÄR KAN DU ERBJUDA DINA KLIENTER SOM UTBILDAD PT

  • En del av att bli utbildad PT är att du kan skräddarsy träning, kost och livsstil efter dina klienters behov och mål.
  • Du kan hjälpa dina klienter att sätta personliga mål genom samtalsmetodik och skapa konkreta planer för att nå dessa mål.
  • Du kan genom din djupa kunskap hjälpa klienter på alla nivåer nå sina mål snabbare genom effektiva och genomtänkta träningsupplägg.
  • En stor del av att betala och träna med dig som PT är att motivationen hos kunden ökar när det finns en bokad tid. Det resulterar i större möjlighet att träningen faktiskt blir av. Förmågan att arbeta med faktorer utanför själva träningen är något vi arbetar mycket med under utbildningen.
  • Med ökade kunskaper kan du, efter PT-utbildningen, utifrån varje klients unika situation skapa en helhet runt träningen som gör den inte bara målinriktad utan även rolig och på detta sätt inspirerande. Att skapa en positiv atmosfär för dina klienter ökar möjligheten för lyckade resultat.
  • Genom kunskap, förståelse och genom att ta hänsyn till klientens personliga förutsättningar så minskar du risken för skador och jobbar preventivt mot framtida problem.
  • Du hjälper klienten att komma utanför sin ”comfort zone”, vilket utvecklar självförtroende, självvärde och skapar positiva tankegångar.
  • Sammanfattningsvis kan du som PT motivera klienten till ett hälsosammare liv - på många plan!

Välkommen att kontakta oss så kan vi berätta mer om vår PT-utbildning på distans. Du kan utbilda dig oavsett om du befinner dig i Stockholm, Göteborg eller övriga landet!