Boka utbildning

Policy

GDPR

En av våra viktigaste tillgångar är information. Pt-Distans Utbildningar Sverige AB strävar efter att all information ska hanteras på ett kontrollerat, säkert och strukturerat sätt enligt GDPR - General Data Protection Regulation eller Dataskyddsförordningen.
Varför behöver vi dina personuppgifter?
Personuppgifter som Pt-Distans får av dig eller som på annat sätt hämtas in hanteras för att vi ska kunna ge dig en bra service och fullgöra ingångna avtal. Personuppgifter kan även komma att användas för statistiska ändamål och för utveckling och analys av Pt-Distans verksamhet.
Uppgifter som namn, adress och e-postadress används i vårt kund/student-register för att skicka nyhetsbrev, utbildningsmaterial och erbjudanden om våra kommande kurser och utbildningar. Kontaktuppgifter används också för att kunna svara på dina frågor eller synpunkter eller för att kontakta dig för utbildningsrelaterade ändamål. Ibland kan de komma att användas för att kontakta dig för eventuell jobbförmedling och dylikt.

Personuppgiftsansvarig är Pt-Distans Utbildningar Sverige AB. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på [email protected] . Observera att borttagning av dina uppgifter som en gång inskriven elev innebär att du förlorar tillgång till all webbaserat innehåll inklusive studiematerial på våra plattformar.

COOKIES

Våra cookies förbättrar tillgången till vår webbplats och identifierar återkommande besökare.
Dessutom förbättrar våra cookies användarupplevelsen samt indirekt mäter användarstatistik. Vår
användning av cookies kopplas över huvud taget inte till personligt identifierbar information på vår
webbplats.