Boka utbildning

Som kund hos PT-Distans måste du som elev vara myndig eller inneha målsmans godkännande för att ingå avtal med oss. Vid köp av utbildning omfattas du av Konsumentköplagen.

NÄR DU ANMÄLER DIG

Du får en bekräftelse skickat till din e-post adress när du har fyllt i dina uppgifter och skickat dem till oss via vårt bokningsformulär. Detta för att visa att vi har tagit emot din anmälan/bokning. Därefter får du inom en vecka en mer utförlig anmälningsbekräftelse med information om hur du ska betala din bokningsavgift för att fullgöra din anmälan. Information om specifikt schema och kompletterande information får du senast två veckor innan den första fysiska träffen eller webbinaret på din utbildning.

BETALNING

Bokningsavgiften ligger på 5000 kr och ska betalas in i samband med att anmälan fullgörs. Skolan ska ha den resterande utbildningsavgiften tillhanda inom 30 dagar från anmälningstillfället om inte annat är överenskommet. Det som avses med den resterande utbildningsavgiften är den totala utbildningskostnaden. Vid avsaknad av betalning på förfallodatumet finns inga garantier på att du har din plats kvar på utbildningen. Det är således viktigt att du kontaktar oss om det föreligger speciella skäl för dröjsmål av inbetalning.

DELBETALNING

Tillsammans med vår samarbetspartner ----, erbjuder vi möjlighet att delbetala våra utbildningar upp till 12 månader räntefritt.

Villkor:

  • Den betalande måste ha en deklarerad inkomst under föregående år som överstiger 120 000 kr, alternativt en tillsvidare-anställning.
  • Den betalande får inte ha några betalningsanmärkningar.

Med delbetalningen tillkommer en uppläggningsavgift på 295 kr samt en administrativ avgift på 29 kr/månad.
Möjligheten till längre delbetalning finns, dock med andra villkor gällande ränta och avgifter.

Kontakta oss för mer information gällande delbetalningar över 12 månader.

Vänligen ange att delbetalning önskas vid bokning för att utnyttja betalsättet.
En kreditupplysning kommer att göras för vidare beslut om beviljande/nekande.

Om delbetalningen hos ---inte går igenom kan i många fall delbetalning erbjudas direkt genom oss. Du antas i och med köpet vilja detta då villkoren är densamma som delbetalningen hos ---.

ÅTERKÖP UTBILDNINGAR

För att vi på PT-Distans ska ha möjlighet att förbereda din utbildning på bästa sätt har vi utformat följande återköpsvillkor:
Uppvisande av läkarintyg som styrker studentens eller nära familjs sjukdom krävs för att få tillbaka det inbetalda beloppet eller fordran krediterad. Observera att bokningsavgiften inte betalas tillbaka (eller krediteras) oavsett om ovanstående motiv föreligger eller inte och att rätten till återköp enligt detta stycke endast kan åberopas innan utbildningen har startat. Utbildningen anses påbörjad när eleven har fått tillgång till vår studentportal, medverkat på webbinar eller på fysiska helgträffar. Som nära anhörig avses följande: Maka, make, sambo, barn, syskon (biologiska och adoptiv), föräldrar, svärföräldrar eller annan person med vilken elev sammanbor. Vidare måste det tydligt framgå i läkarintyget att eleven inte klarar av att genomgå utbildningen.

FÖRETAGSKÖP

Efter sedvanlig kreditprövning kan fakturering ske till kommun, landsting, stat och företag.

FORCE MAJEURE

Vid force majeure är PT-Distans Utbildningar befriade från förpliktelser att fullfölja avtal som på grund av just detta omöjliggör PT-Distans Utbildningar att fullfölja avtalet. Händelser som kan ses som befriande omständigheter är bl.a. krig, konflikt på arbetsmarknaden/strejk, åtgärder från myndighet, nytillkommen lag, brand, sjukdom bland personal eller transportförseningar.

ÖVRIGT

Vi förbehåller oss rätten att ställa in utbildningar vid för få antal anmälda. Du blir då erbjuden pengarna tillbaka eller en plats på ett kommande utbildningsdatum.

Om eleven inte har bokat in sig på webbinar, helgträffar och andra moment som ingår i utbildningen som pågår inom 10 månader från dess startdatum anses rätten att medverka på dessa moment förverkad. Observera att detta inte gäller om eleven innan bokning eller i bokningsformuläret meddelat att den vill genomföra utbildningen över en längre period än 10 månader. Vi kan komma att ta ut en kostnad för att medverka efter att denna period har löpt ut för att täcka de merkostnader som eventuellt tillkommer i och med detta för att eleven ska kunna slutföra sin utbildning. I övrigt får man medverka i mån av plats.